Nawigacja
Menu główne
· STRONA GŁÓWNA
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Monografia naszej Parafii
· Mapka
· Kontakt
Galerie
· GALERIE ZDJĘĆ
Ogłoszenia i intencje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Informacje diecezjalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Pierwsza Komunia św.
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Grupy Parafialne
· Duszpasterska Rada Parafialna
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki

Linki

Linki

Linki

Chrzest święty

Uwagi wstępne:

Prośbę chrztu przedstawia przynajmniej jeden z naturalnych rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Osoby zgłaszające chrzest powinny być wierzące i zobowiązujące się do wychowania tego dziecka w duchu wiary.

Jeśli proszący o chrzest żyją w związku cywilnym lub konkubinacie, a nie mają przeszkód prawnych, powinny się starać o zawarcie małżeństwa przed chrztem swego dziecka.

Rodzice żyjący w związku cywilnym lub konkubinacie, nie mogący zawrzeć związku sakramentalnego z powodu istniejących przeszkód prawnych, ale praktykujący swoją wiarę na miarę możliwości, podpisują oświadczenie, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Takie samo oświadczenie podpisują również rodzice chrzestni.

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej Parafii po ustaleniu odpowiedniego terminu.


Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza Parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę funkcję.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami, mogą przystąpić do sakramentów pokuty i Eucharystii.