Nawigacja
Menu główne
· Strona główna
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Administracja cmentarza parafialnego
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Galeria
· Mapka
· Kontakt
Aktualności
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Do posłuchania
· Akatyst ku czci Bogarodzicy
· Biblia w formacie mp3
Grupy Parafialne
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki
Expander

Strona główna


21 LIPCA (CZWARTEK) PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DLA OSÓB, KTÓRE ZDEKLAROWAŁY PRZYJĘCIE DO SWOICH DOMÓW PIELGRZYMÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY. PROSIMY O OBECNOŚĆ.NASZA PARAFIA POSIADA 200 BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK NA SPOTKANIE Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM NA CAMPUS MISERICORDIAE W BRZEGACH (SOBOTA i NIEDZIELA - 30 i 31 LIPCA). WEJŚCIÓWKI MOŻNA ODBIERAĆ W ZAKRYSTII OD NIEDZIELI 17 LIPCA.Istnieje możliwość otrzymania darmowych kart wstępu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do sektora przeznaczonego specjalnie dla nich. Takie sektory są przewidziane zarówno na Brzegach (sobota, niedziela), jak i na Błoniach (czwartek, piątek). Wejściówki można zamawiać pisząc na adres: j.chlebda@krakow2016.com****************PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


Środa, 27 lipca


16.00 - przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice

17.00 - przyjazd na Wawel

17.40 - wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

18.30 - katedra na Wawelu - spotkanie z biskupami polskimi

Wieczorem - Pałac Arcybiskupów Krakowskich


Czwartek, 28 lipca


7.40 - przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr Prezentek

9.45 - przyjazd do klasztoru jasnogórskiego

10.30 - Msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

17.00 - przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia

17.15 - przyjazd na Błonia

17.30 - Ceremonia Powitania

Wieczorem - Pałac Arcybiskupów Krakowskich


Piątek, 29 lipca 2016


7.00 - Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich

9.30 - wizyta w obozie Auschwitz

10.30 - wizyta w obozie Birkenau

16.30 - wizyta w szpitalu w Prokocimiu

18.00 - Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach

Wieczorem - Pałac Arcybiskupów Krakowskich


Sobota, 30 lipca 2016


8.30 - wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

9.00 - przejście przez Bramę Miłosierdzia

9.15 - Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży

10.30 - Msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski

13.00 - obiad z młodzieżą

19.00 - przyjazd na Campus Misericordiae

19.30 - czuwanie modlitewne z młodzieżą


Niedziela, 31 lipca 2016


8.45 - przyjazd na Campus Misericordiae

10.00 - Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży

17.00 - przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata

18.15 - przyjazd do Balic i ceremonia pożegnania


***************ZASADY OCHRONY MŁODZIEŻY NIEPEŁNOLETNIEJ W CZASIE ŚDMW czasie ŚDM do Krakowa przyjadą pielgrzymi z ponad 190 krajów z całego świata. Przy takiej ilości różnic językowych i kulturowych trzeba być świadomym że niektóre elementy naszej kultury mogą być dla młodzieży tych krajów obce lub też odczuwane jako dziwne i odrzucające. Nie oznacza to, że trzeba ukrywać wyjątkowość naszej kultury (wręcz przeciwnie byłoby miło jakby młodzież poznała polska kulturę), jednak w ramach kontaktu z młodzieżą zagraniczną należy zachować ostrożność i wyrozumienie szczególnie w sferze prywatności. Często zwłaszcza kraje języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego mają prawne podstawy opieki nad młodzieżą. Szczególną troską i ostrożnością należy objąć młodzież niepełnoletnią która będzie przebywała w parafiach. Poniżej znajdują się reguły opieki nad młodzieżą opracowane przez Centrum Ochrony Dziecka przy akademii IGNATIUM:


1. Zasady ogólne


- Osoby posługujące podczas ŚDM (kapłani, osoby zakonne, wolontariusze) traktują każdą osobę uczestniczącą w ŚDM z respektem i szacunkiem, chroniąc jej godność.
- Zwracając się do powierzonej młodzieży należy unikać takich zachowań, które będą odbierane przez nich jako poniżanie, dokuczanie, wykluczanie, odrzucanie, dyskryminację lub pogardliwe traktowanie.
- Należy również zwracać uwagę na zachowania wymienione w punkcie poprzednim, które mogą się pojawić również między rówieśnikami uczestniczącymi w ŚDM.
- Nie należy przebywać z osobą małoletnią sam na sam w pomieszczeniach niedostępnych dla innych.
- Nie można częstować małoletnich papierosami, alkoholem lub też innymi używkami, jak również nie można się zgadzać na używanie ich przez osoby małoletnie. Wolontariusze i opiekunowie grup nie mogą korzystać z używek w obecności osób małoletnich.
- Podejmując rozmowy na temat płciowości należy robić to z największą delikatnością. Należy wystrzegać się wszelkich żartów o podtekście seksualnym i komplementowania odnoszącego się do wyglądu i do rozwoju fizycznego.


2. Zachowanie intymności fizycznej i emocjonalnej oraz prywatności


- W kontakcie z młodzieżą osoby posługujące podczas ŚDM szanują granice intymności fizycznej i emocjonalnej młodych, zwracając uwagę na ich własne wyczucie granic funkcjonujące w kulturze kraju pochodzenia. W związku z tym zwracają szczególną uwagę na wrażliwość osoby małoletniej, a nie na swoje przyzwyczajenia i nawyki w traktowaniu drugiej osoby. W sytuacji niepewności lepiej kierować się powściągliwością i zachować dystans, aniżeli nadmiar gestów.
- W sytuacji zabaw, gier itp. należy strzec się wszelkiego przekraczania granic intymności fizycznej i emocjonalnej.
- Młodzież ma prawo do prywatności, szczególnie w miejscach noclegowych, w natryskach, toaletach, basenach, lub innych miejscach rekreacji. Osoby posługujące w ŚDM powinny zabezpieczyć te miejsca, aby były one bezpieczne dla młodzieży. W tych miejscach nie wolno wykonywać żadnych zdjęć i należy zadbać, by zdjęć nie robili sobie nawzajem młodzi.
- Fotografowanie osób małoletnich i upublicznianie ich zdjęć powinno odbywać się wyłącznie za ich zgodą.
- Sypialnie osób małoletnich, toalety, natryski w miejscach zbiorowego przebywania powinny być oddzielne dla obu płci i winny być bezpieczne, czyli takie, aby nie była możliwa również przemoc rówieśnicza.
- Osoby dorosłe nie powinny spać same w pokoju z osobą małoletnią/osobami małoletnimi.
- Osoby posługujące powinny zachować powściągliwość w ubiorze i nie szokować nagością.


3. Sytuacje wyjątkowe


- W sytuacji, gdy osoba młoda potrzebuje indywidualnej, dyskretnej rozmowy z osobą odpowiedzialną/posługującą taka rozmowa nie może się odbywać w miejscu izolowanym. Nie może być ona przedłużana poza czas, który jest potrzebny dla tej rozmowy.
- W sytuacji spowiedzi poza Kościołem/kaplicą należy zagwarantować osobie młodej intymność sakramentu, a jednocześnie wykluczyć miejsce izolowane i niedostępne dla innych.
- Należy zwracać szczególną uwagę na dynamikę w grupie i ewentualne konflikty mogące powodować wykluczenie jednego z członków z grupy, agresję wobec niego, itp. Konflikty należy pomóc rozwiązywać, a osobie która doświadcza trudu/problemu należy pomóc.
- Gdy w spotkaniu uczestniczy osoba lub osoby niepełnosprawne należy je otoczyć specjalną troską. Można im pomagać w zakresie takim, w jakim tej pomocy potrzebują. Nie należy ich wyręczać w czynnościach osobistych.


4. Ochrona danych osobowych


- Przy zbieraniu danych osobowych należy przestrzegać zasad określonych przez GIODO.

Osoba Zaufania


Na poziomie dekanalnym należy oddelegować pełnoletnią osobę zaufania. Będzie to osoba, do której można zgłaszać lub konsultować z nią tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta będzie punktem odniesienia dla wolontariuszy, pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe. W najbliższym okresie przed Światowymi Dniami Młodzieży osoba zaufania będzie zaproszona na krótkie szkolenie, którego celem będzie przedstawienie jej zakresu odpowiedzialności i zadań w sferze ochrony młodzieży niepełnoletniej. Informacja o szkoleniu będzie przekazana Koordynatorom Dekanalnym przez KO ŚDM.


***************INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORASzkodę zgłaszamy do Przemysława Kalety. Przewodniczący zgłasza ją dalej.

Każda szkoda powinna być niezwłocznie zgłoszona do PZU S.A. bezpośrednio po jej ujawnieniu. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia szkody, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania:

- daty wystąpienia i stwierdzenia szkody,
- miejsca zdarzenia,
- danych osobowych i teleadresowych zgłaszającego,
- danych osobowych i teleadresowych ubezpieczonego/ubezpieczającego,
- danych osobowych i teleadresowych poszkodowanego,
- opisu okoliczności zdarzenia (najlepiej dokumentacja ze zdjęciem)

Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez:

- INFOLINIĘ:
- z telefonu stacjonarnego: 801 102 102
- z telefonu komórkowego: 22 566 55 55
- formularz internetowy na stronie www.pzu.pl
- wiadomość e-mail na adres: kontakt@pzu.pl
- osobiście w wybranym oddziale PZU.

W przypadku, gdy przedłożone na etapie zgłoszenia szkody dokumenty okażą się niewystarczające/ lub na etapie zgłoszenia szkody nie zostaną przedłożone żadne dokumenty, Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania


**************Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie?


W przypadku nagłego zachorowania, zaostrzenia choroby przewlekłej, nieszczęśliwego wypadku oraz sytuacji gdzie zachodzi odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego pielgrzyma w życiu prywatnym.


Co gwarantuje Ubezpieczenie?


1. Organizację pomocy medycznej oraz pokrycie jej kosztów;
2. Organizację i pokrycie usług assistance.
3. Ochronę odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
4. Ochronę ubezpieczeniową w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub trwałego uszczerbku na zdrowiu


Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego


1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są:

1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie - niezwłocznie zgłosić telefonicznie do Centrum Alarmowego PZU SA pod numer telefonu +48 22 505 17 55.
UWAGA! Jeżeli wystąpiła sytuacja zagrażająca życiu należy w pierwszej kolejności skontaktować się z numerem 112;
2) wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego PZU SA okoliczności, w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać imię i nazwisko ubezpieczonego lub inne dane niezbędne do identyfikacji ubezpieczonego oraz dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy;
3) podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe PZU SA może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem;
4) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego PZU SA dostęp do niezbędnych informacji medycznych;
5) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU SA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
6) umożliwić Centrum Alarmowemu PZU SA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.

2. Jeżeli ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu z przyczyn niezależnych od siebie, w tym na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, nie mogła skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU SA w sposób, o którym mowa w ust.1, zobowiązana jest w ciągu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie się z Centrum Alarmowym PZU SA stało się możliwe, powiadomić o zajściu wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum Alarmowym PZU SA.


Jaką pomoc medyczną gwarantujemy?


1. Organizację i pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym:

a) pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzone ze wskazań nagłych lub pilnych,
b) wizyty lekarskie,
c) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
d) zabiegi ambulatoryjne,

2. transport:

a) medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
b) między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
c) do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d) do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego,
e) Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji (do wysokości faktycznych kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela)

3. zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza w związku z leczeniem, o którym mowa w pkt 1;

4. leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych oraz w przypadku, gdy konieczność podjęcia tego leczenia wynika z nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością PZU SA;

5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży


Do jakiej sumy organizowana jest pomoc medyczna?


1. W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi 130.000 zł dla uczestników z zagranicy.
2. Z zastrzeżeniem punktów 3 i 4 suma ubezpieczenia ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek zaistniały w okresie ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia stomatologicznego wynosi 1.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
4. Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów pomocy medycznej udzielanej w związku z ciążą i porodem wynosi 6.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. W przypadku porodu, w ramach wyżej wymienionego limitu, pomoc medyczna udzielana jest matce i dziecku.
5. Pielgrzymi z Polski - objęci są zakresem następstwa nieszczęśliwych wypadków
a) kosztów leczenia - suma ubezpieczenia: 2.000 zł,
b) następstw nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia: 50.000 zł,
c) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - suma gwarancyjna: 130.000 zł;


WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ U PRZEWODNICZĄCEGO PARAFIALNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚDM - PRZEMYSŁAWA KALETY POD NUMEREM TELEFONU 517 600 957OFICJALNA STRONA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE

www.krakow2016.com